Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Mediacje

CZYM SĄ MEDIACJE?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.” - definicja Ministerstwa Sprawiedliwości

Mediacja to dobrowolny i poufny proces rozwiązania konfliktu, problemu, sporu w obecności mediatora czyli osoby bezstronnej, którego celem jest znalezienie najkorzystniejszego dla obu stron rozwiązania, zakończony spisaniem dokumentu ugody.

CECHY MEDIACJI:

 • dobrowolność – obie strony biorą udział w procesie mediacji z własnej woli
 • zasada „win-win” - szukanie najlepszych dla obu stron rozwiązań
 • bezstronność – mediator reprezentuje obie strony konfliktu, wpiera proces negocjacji
 • poufność - przebieg mediacji znany jest tylko stronom i mediatorowi, nawet sąd nie jest w stanie zmusić do ujawnienia szczegółów procesu mediacji.
 • pisemny consensus – celem jest spisanie ugody wypracowanej przez obie strony

 KORZYŚCI WYNIKACJĄCE Z MEDIACJI

 • zrozumienie źródła konfliktu
 • zwiększenia świadomości na temat tej relacji, a przez to siebie
 • odzyskanie kontroli nad swoimi emocjami, życiem
 • możliwość dalszego rozwoju i osiągania celów
 • odzyskanie równowagi, energii, czasu
 • przejście od emocji do rozmowy na temat znaczących dla obu stron kwestii
 • znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony

 PROCEDURA PROCESU MEDIACJI:

 1. 1-2 spotkania z każdą ze stron indywidualnie i poszukanie odpowiedzi na pytania wnoszące cenne informacje na temat tej relacji i konfliktu, m.in.: Kim jesteś w tej relacji? Jaką pełnisz rolę? Kim jest ta druga osoba? Jaką pełni rolę? Jak jest ta relacja? Jaki jest problem? Jak Ty to interpretujesz jakie jest Twoje stanowisko ? Jaka jest Twoja głębsza intencja, potrzeba, która stoi za stanowiskiem? Co jest tak naprawdę kwestią tego problemu? Czy chcesz się tym zająć?
 2. Po uzgodnieniu kwestii indywidualnie oraz wyrażeniu chęci zajęcia się nimi przez obie strony, odbywają się wspólne spotkania (1-4), na których:
 3. pracujemy nad uzgodnionymi kwestiami, ich rozwiązaniem, porozumieniem.
 4. zostaje spisana umowa zawierająca uzgodnienia, rozwiązania satysfakcjonujący obie strony.


Konflikt jest twórczym zasobem jeżeli go zrozumiemy i rozwiążemy - będzie naszym potencjałem dla dalszego rozwoju.

Konflikt jest ograniczeniem jeżeli nic z nim nie zrobimy często uniemożliwia nam dalszy rozwój, realizację planów. Naraża nas na coraz większe koszty emocjonalne, energetyczne, zdrowotne, a często też finansowe.

 „Relacje są jednym ze sposobów, w jaki doświadczamy samych siebie.”/ Arnold Mindell

 UMÓW SIĘ NA SESJĘ Z MEDIATOREM

Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)